jak zlecić tłumaczenie

 Zlecenie tłumaczenia

  • wysyłając tekst na adres: fulgente1@wp.pl

  • dostarczając tekst osobiście do biura

  • wysyłając tekst listem poleconym na adres biura

Przygotowanie i dostarczenie dokumentów do tłumaczenia

Po uzgodnieniu terminu i warunków wykonania tłumaczenia należy dostarczyć dokumenty.

W zależności od rodzaju tłumaczenia i posiadanych możliwości dokumenty należy dostarczyć, wybierając jeden z podanych niżej sposobów: 

    • skan dokumentu - drogą elektroniczną (e-mail)

    • postać elektroniczna (np. dokument Word, PDF) - drogą elektroniczną (e-mail)

    • kserokopia (lub oryginał) dokumentu pocztą

Płatność za tłumaczenie

Za wykonane tłumaczenie obowiązuje płatność z góry.
Informację, jak należy dokonać przelewu, na jakie konto dokonać wpłaty znajdą Państwo w dziale  dane biura.  

Formularz kontaktowy